Služby

Záručný i pozáručný servis našich dverí

Otvorenie vymknutých dverí (zalomený kľuč)

Výmena kovania kľučka/guľa

Výmena zámkov (strata kľúčov, nový majiteľ bytu/nájomník)

Výmena zámkov jednostranných za obojstranné cylindrické (ochrana proti zabuchnutiu)

Výmena klasického priezorníka za digitálny priezorník („kukátko“)